OMÜ’nün başarısını TÜBİTAK onayladı

 OMÜ’nün başarısını TÜBİTAK onayladı
Okunuyor OMÜ’nün başarısını TÜBİTAK onayladı
Google News


Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Teknoloji ve Yenilik Destek
Programları Başkanlığı (TEYDEB), 1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı
kapsamında 2023 Yılı 1. Çağrı sonuçları açıklandı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ahmet Balkaya’nın Ar-Ge danışmanı olduğu proje, desteklenen 455 çalışma arasında yer aldı.

featured

OMÜ’nün başarısını TÜBİTAK onayladı

Mehmet YAZICI / SAMSUN – BHA

Üniversite-Sanayi İş Birliği kapsamında Petektar Tohum Firması yöneticisi Ziraat Mühendisi
Büşra Yapıcı’nın yürütücülüğünde hazırlanan projeyle; aşılı hıyar fidesi üretimine uygun,
düşük sıcaklığa tolerant ve biyotik stres faktörlerine dayanıklı tür ile türlerarası yerli hibrit
kabak anaç adaylarının geliştirilmesi hedefleniyor. Yapılacak proje ile Türkiye’de aşılı fide üretiminde kullanılan anaçların yurtdışından ithal edilmesinin de önüne geçilmesi amaçlanıyor. Proje sonunda yerli bir firma tarafından Üniversite-Sanayi İş Birliği ile aşılı hıyarda hibrit anaçların geliştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış olacak. Programla, Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ölçeğindeki kuruluşların Ar-Ge nitelikli yenilik faaliyetleri yapmaya özendirilmesi ve Ar-Ge kapasitelerinin geliştirilmesi ile gereksinim duyulan teknoloji alanlarında yerlileşmenin artmasını planlanıyor.

OMÜ’nün başarısını TÜBİTAK onayladı

Yapılan Yorumlar
Bir Yorum Yapın